Meejärve Õigusbüroo

Kui Teil on mure või soovite õigusabi:

Võtke meiega ühendust

Lugupidamisega ja alati valmis,
Heikki Meejärv

Kontakt

 

Miks meie?

 • Oleme täpsed ja kiired, reageerime operatiivselt
 • Iganädalane pro bono päev (tasuta nõustamine iga esmaspäev)
 • Oleme delikaatsed ning lojaalsed
 • Tasu suurus meie töös ei oma prioriteeti
 • Kui Te teenusega rahul ei ole, tasu me ei küsi

Õigusabi valdkonnad

Meejärv õigusbüroo pakub õigusteenuseid kõigis olulisemates õigusvaldkondades. Toodud nimekiri ei ole täielik, seega ärge kõhelge meiega ühendust võtmast ka siis kui Te siit vajalikku valdkonda ei leia.

 

 • TÖÖÕIGUS
 • PEREKONNA- JA PÄRIMISÕIGUS
 • TARBIJAÕIGUS
 • SPORDIÕIGUS
 • ÜHINGUÕIGUS
 • HALDUSÕIGUS
 • VÄÄRTEOMENETLUS
 • LEPITAMISMENETLUS
 • üüri- ja rendivaidlused
 

Lisaks eelnevale tegeleme läbirääkimiste korraldamise ja läbiviimisega ning koostame juriidilisi auditeid ja analüütilisi hinnanguid.

Esmane analüüs on alati tasuta. Ma tahan rõhutada, et tegemist ei ole pelgalt konsultatsiooniga vaid tulemuseks on õigusliku hinnangu kirjalik esitamine. Selle hinnanguga kaalutakse konflikti poolte õigusi ja kohustusi antud vaidluse raames ning antakse kliendile ülevaade, milline on olukord de iure ja de facto.

Minust

Tegelen igapäevaselt kriminaalõiguse uurimisega, eriti huvitab mind isikuvastaste kuritegude valdkond ning ennekõike hädakaitse regulatsioon ja vägivald kui sotsiaalne nähtus ning sellega seonduvad kaasused. Spetsialiseerun vägivallakuritegude regulatsioonile ning kirjutasin ka oma magistritöö antud valdkonnas. Kogu oma karjääri jooksul olen kirglikult õppinud ning hiljem ka õpetanud funktsionaalset enesekaitset. Seetõttu julgen väita, et meil on sügavam arusaam enesekaitsest ja selle regulatsioonist ning nendega seonduvatest kaasustest.

 

Olen töötanud juriidilisi eriteadmisi eeldatavatel töökohtadel nii era- kui avalikus sektoris – kokku circa 10 aastat. Paralleelselt tööga lõpetasin Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Täiendan oma teadmisi igapäevaselt ning kirega. Kolm aastat tagasi otsustasin iseseisvalt tööle hakata ning see otsus on järk-järgult juhtinud mind oma büroo avamiseni.

Töötan suhtumisega, et inimesel ei ole lihtsalt probleem, mis vajab juriidilist käsitlust või lahendust. Loon lahendusi, kus inimene lahkub meie juurest teadmisega, mis tal valesti läks ja kuidas sedalaadi probleeme strateegiliselt lahendada või vältida. Spetsialiseerume vaidluste lahendamisele ilma kohtusse minemata ehk pooldame kohtuväliseid kokkuleppeid, mis kõiki vaidlevaid osapooli rahuldavad.

Uhkusega väidame, et meie kliendid saavad meie lojaalsusele loota, kuna käitume kliendiga nagu sõbraga.